Aandenken aan Eric

When you walk through a storm
Hold your head up high
Don't be afraid of the dark
Walk on
With hope in your hearts
And you"ll never walk alone 


Op 25 december jongstleden is onze partner Eric Kure overleden. Wij zijn geschokt en diep bedroefd, dat onze collega en vriend niet meer in ons midden is.
Eric heeft 6 jaar geleden samen met ons Glint Real Estate opgericht. In de afgelopen jaren hebben wij buitengewoon prettig en constructief met elkaar samengewerkt.
Niet alleen verliezen wij een enthousiaste en vakkundige collega, maar ook zijn positieve en beschouwende persoonlijkheid zullen wij missen.
De herinnering aan de prettige samenwerking met Eric zal in onze gedachten blijven. De projecten en andere werkzaamheden, die hij onder zijn hoede had, zullen wij in zijn nagedachtenis zo goed mogelijk continueren.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden veel sterkte en kracht toe in de komende tijd.
Amsterdam 2 januari 2017,
Benno Leemeijer & Anton van VlerkenContact:

+31(0)20 7858787
info@glintrealestate.com
condoleanceerickure@gmail.com
Linkedin Glint Real Estate