Interim management

GLINT Real Estate beschikt over een ruime ervaring, de vereiste kwaliteit en adequate professionaliteit om in speciale situaties tijdelijk leiderschap aan te bieden. Soms stapt een manager op, en heeft u dringend behoefte aan een bekwaam manager, die voor een bepaalde tijd de verantwoording neemt voor uw activiteiten gerelateerd aan vastgoed. Daarnaast veroorzaken maatschappelijke veranderingen en het turbulente economische klimaat veel dynamiek in de vastgoedmarkt, hetgeen voor uw eigen bedrijf organisatorische wijzigingen en consequenties kan hebben.

Gedurende deze tijdelijke situaties leveren wij interim management voor u waarbij wij enerzijds als sparring partner optreden bij het zoeken naar de beste management oplossingen voor uw bedrijf en anderzijds leiderschap willen uitstralen, waarbij de continuïteit centraal staat.


Corporate Solutions
Strategisch Advies
Interim Management