Strategisch Advies

Het bepalen van een strategie in de vastgoedmarkt is een continue proces. Wij beschikken over uitgebreide netwerken om u optimaal van dienst te zijn. Door het kwetsbare economische klimaat, de bestaande en steeds weer nieuwe regel- en wetgeving en de nieuwe “groene” trends worden ontwikkelaars, beleggers en gebruikers gedwongen hun strategisch beleid te monitoren, te herijken en zo nodig aan te passen. Economische en sociale veranderingen hebben invloed op de keuze voor nieuwe locatie, op het gebruik en de indeling van vastgoed en op de vraag naar m2.

GLINT Real Estate biedt u een reeks diensten aan, die de gehele cyclus binnen de ontwikkeling van vastgoed omvatten. Daarnaast worden ook een aantal specifieke diensten aangeboden.

Marktonderzoek en marktverkenning, met als eindproduct een businessplan waarin concrete voorstellen voor de vestigingsstrategie en de uitrol ervan. Dit kan zowel voor nieuwe markten, als voor markten waar u al vertegenwoordigd bent: herijking, inventarisatie en implementatie op basis van uw eigen wensen en de mogelijkheden in de markt.

Haalbaarheidsstudies: Feasibility modellen. Samenbrengen van benodigde cijfers (kengetallen) en vervaardigen van een rapportage waaruit duidelijk op welke wijze een project conceptmatig en financieel aantrekkelijk wordt en voldoet aan uw eisen.

Acquisitie: verwerving van nieuwe locaties. GLINT Real Estate heeft een uitstekend netwerk in tal van Europese landen, waaronder de Benelux, Noord Europa en Centraal Europa.

Conceptontwikkeling: samenstellen van commercieel programma van eisen voor ontwikkeling. Bekeken vanuit de mogelijkheden die de markt biedt, maar ook vanuit de eisen en wensen van de investeerder. Bepaling van commerciële, technische en financiële uitgangspunten voor verwerving en/of projectontwikkeling resulterend in een concreet programma van eisen.

Herontwikkeling bestaand onroerend goed: een oriëntatie op de toekomst. Of het nu een ouder logistiek object of een te revitaliseren winkelcentrum omvat: biedt de markt mogelijkheden en zo ja, welke activiteiten dienen hiervoor te worden ontplooid ?

Corporate Solutions
Strategisch Advies
Interim Management